Ba Ji Yin Yang Tang (5:1/100g); Morinda & Epimedium Formula 巴戟陰陽湯

Ba Ji Yin Yang Tang (5:1/100g); Morinda & Epimedium Formula 巴戟陰陽湯

PACKAGE: 100g/bottle (2-week supply)

Free Shipping on Order Over $325.00

Not include Alaska (AK) and Hawaii (HI)

Guaranteed Safe Checkout

INGREDIENTS (daily amount of raw herb in gram):
Ba Ji Tian (Radix Morindae Officinalis), Yin Yang Huo (Herba Epimedii), Gou Qi Zi (Fructus Lycii), Tang Gou Ji (Rhizoma Cibotii Preparata), Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), Bai Shao (Radix Paeoniae
Alba), Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae), Shu Di (Radix Rehmanniae Preparata), Tu Si Zi (Semen Cuscutae), Rou Gui (Cortex Cinnamomi), Shan Zhu Yu (Fructus Corni), Xu Duan (Radix Dipsaci), Lian Zi (Semen Nelumbinis), Jin Ying Zi (Fructus Rosae Laevigatae).
成分:巴戟天,淫羊藿,枸杞子,燙狗脊,當歸,白芍,芍藥,熟地,菟絲子,肉桂,山茱萸,續斷,蓮子,金櫻子。

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.